IT Management Group to firma konsultingowa oferująca usługi doradcze w zakresie metodyk zarządzania projektami, zarządzania usługami oraz infrastrukturą IT. Cechuje nas profesjonalizm, doświadczenie i bardzo wysokie kompetencje w zakresie metodyki PRINCE2, biblioteki najlepszych praktyk ITIL®, zarządzania majątkiem (ang. Enterprise Asset Management), technologii związanych z dziedziną ITSM oraz infrastruktury informatycznej.

Dodatkowo nasi konsultanci posiadają kompetencje audytorów zewnętrznych i wiodących w zakresie takich norm zarządzania, jak ISO/IEC 20000 (International Standard Information Technology Service Management) oraz ISO/IEC 22301 (International Standard Business Continuity Management).

IT Management Group umożliwi Twojej Organizacji:

  • Realną i praktyczną adaptację usługowego modelu zarządzania IT, w oparciu o najlepsze praktyki zgodne z ITIL®,
  • Realizację projektów informatycznych zgodnie w zakładanym harmonogramem i budżetem,
  • Optymalizację i zwiększenie dostępności posiadanej infrastruktury, dzięki zastosowaniu najnowszych technologii z zakresu zarządzania usługami i monitorowania,
  • Zbudowanie i optymalne wykorzystanie infrastruktury informatycznej, dzięki zastosowaniu oprogramowania i sprzętu dostosowanego do specyficznych potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu z nami, celem ustalenia zakresu w jakim możemy pomóc Twojej Organizacji.